Giàn phơi Hòa Phát

Giàn phơi Komatsu

Giàn phơi Sankaku

Giàn phơi kéo ngang

Lưới an toàn